BIỂU TRƯNG PHA LÊ

BIỂU TRƯNG PHA LÊ

MÃ SP: BT-04

Chất liệu: Pha lê

  • In ấn: In ấn và thiết kế theo yêu cầu khách hàng.
  • Bao gói: Sản phẩm bao gói theo yêu cầu của khách hàng theo mẫu hộp hoặc yêu cầu riêng.