BIỂU TRƯNG ĐỒNG

MÃ SP: BTĐ-01

Chất liệu: Đồng

  • In ấn: In ấn và thiết kế theo yêu cầu khách hàng.
  • Bao gói: Sản phẩm bao gói theo yêu cầu của khách hàng theo mẫu hộp hoặc yêu cầu riêng

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.