Kỷ Niệm Chương Giá Rẻ – 30

KỶ NIỆM CHƯƠNG GIÁ RẺ

MÃ SP: KNC – 30

Chất liệu: Pha lê – Thuỷ Tinh

  • In ấn: In ấn và thiết kế theo yêu cầu khách hàng.
  • Bao gói: Sản phẩm bao gói theo yêu cầu của khách hàng theo mẫu hộp hoặc yêu cầu riêng.