Balo – 02

MÃ SP: BL – 02

Chất liệu: Vải Bố

Màu sắc : tuỳ chọn

  • In ấn – Thêu theo yêu cầu khách hàng.
  • Cắt may gia công theo yêu cầu